HƯỚNG DẪN MUA HÀNG TRÊN AODOICOUPLE.COM

BƯỚC 1: CHỌN SẢN PHẨM, CHỌN SIZE ÁO NAM ÁO NỮ , SAU ĐÓ THÊM VÀO GIỎ

BƯỚC 2: BẤM VÀO THANH TOÁN

BƯỚC 3: NHẬP THÔNG TIN THANH TOÁN VÀ CHỌN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

BƯỚC 4: THỰC HIỆN THANH TOÁN VÀ HOÀN THANH ĐƠN HÀNG